Disclaimer

Disclaimer
U kunt de website van Rabbit Hole Kids bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of welke informatie dan ook over uzelf te verschaffen.
Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een vraag te verwerken of om een online bestelling te kunnen verwerken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Verzamelde (persoons-) gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Het gebruik van de informatie op de website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rabbit Hole Kids is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust op Rabbit Hole Kids.

Voor de prijzen en informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen en informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als progammeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Rabbit Hole Kids te mogen claimen of te veronderstellen.

Rabbit Hole Kids streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij behouden ons het recht om de inhoud van de website te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige vorafgaande mededeling.

Rabbit Hole Kids is niet aansprakelijk voor eventuele virussen die via deze website, webshop worden verkregen.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Rabbit Hole Kids. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Rabbit Hole Kids op deze pagina.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via info@rabbitholekids.com